Széplaki Faipari Kft.  7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 84/A    Tel.: (06 74) 450-773    Fax: (06 74) 550-264    Mobil: (06 30) 993-5277    E-mail: ajanlat@szeplakikft.hu
  • Impresszum

A www.szeplakikft.hu internetes tartalom bármely oldalára történő belépéssel a látogató-vásárló elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált látogatója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 

A www.szeplakikft.hu internetes oldalakon található tartalom a Pozax Vámsped Kft. (továbbiakban: üzemeltető) szellemi tulajdona.

 

Az üzemeltető fenntart minden, az internetes tartalom bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

Az üzemeltető elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal tartalma egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra , eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A www. szeplakikft.hu oldalai teljes egészében védelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, az így keletkezett részeket bármely célra felhasználni tilos. Nem engedélyezett az üzemeltető elõzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát ismét megjeleníteni, mások által nyilvánosan hozzáférhetővé, letölthetővé tenni.

 

A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket vonhat maga után. Szintén jogi következményeket vonhat maga után az olyan regisztráló, aki nagykereskedelmi státusára jogosulatlanul tesz jelzéseket, megtévesztő módon regisztrál, vagy ilymódon alaptalanul jut bármely információs, vagy árelőny birtokába.Az üzemeltető mindkét említett esetben kérheti a jogsértő állapot befejezését és a felmerülő vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését.

 

A felelősség korlátozása

 

A regisztráció és a vásárlás feltételezi mid a látogató-vásárló, mind a nagykereskedelmi partner részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A www. szeplakikft.hu weboldal üzemeltetője semmilyen módon nem vállal felelősséget az alábbi okok, problémák miatt keletkező károkért, esetleges érdeksérelmekért, elmaradt vásárlásokért, árubeszerzésekért, vagy információs, kommunikációs hiányosságokért:

 

  • az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat,
  • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban,
  • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon,
  • bármely levél, vagy adat elvesztése,
  • bármely szoftver nem megfelelő működése,
  • bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei,
  • véletlenül, vagy szándékosan téves, nem létező adatok megadása a látogató-vásárló, vagy nagykereskedelmi partner részéről,
  • bármely áramszünet, rendkívüli esemény, vagy az üzemeltető által el nem hárítható egyéb ok.
© 2011 Széplaki Faipari Kft. Minden jog fenntartva..
Készítette és karbantartja: